Mandis Shop
Inici > Condicions Generals de Venda

Condicions Generals de Venda

Article 1. Acceptació de les comandes.

Tota comanda comporta l’acceptació de les nostres condicions generals de venda, malgrat tota estipulació que pugui figurar en les condicions generals de compra dels nostres clients.

Article 2. Termini de lliurament.

Per vocació i per interès, sempre intentem que les ruptures de stock siguin excepcionals.

Malgrat tot, donada la nostra dependència del proveïdor, els terminis de lliurament no són rigorosos.

Aquests terminis es donen a títol indicatiu i el retards no donen dret al comprador ni a anular la compra, ni a rebutjar la mercaderia ni a reclamar danys i perjudicis.

En aquells casos en que degut a una ruptura o diferència de stock el termini de lliurament d’un article pugui variar, això no dóna dret a la anulació de la comanda.

Article 3. Transport.

El transport va a càrrec del client.


Pais
Codi postal

Las mercaderies viatgen sempre per compte i risc del comprador. En aquells casos en que, degut a l’absència del comprador en el lloc de lliurament especificat en el procés de compra, un segon lliurament pugui generar costos addicionals, aquests costos aniran a càrrec del comprador, quedant sempre disponible la possibilitat de que el client pugui recollir el seu paquet a la delegació de l’empresa de transport.

Tota reserva deurà ser efectuada pel destinatari al transportista a la recepció dels paquets, concretament si:

Les reserves realitzades en l’albarà de lliurament donen dret a realitzar una reclamació per danys en el transport en un termini màxim de 24 hores, transcorregut aquest termini es perd el dret a reclamar al transportista.

La empresa es reserva el dret d’enviar les comandes amb el transportista que cregui adequat.

Article 4. Dades de lliurament incomplertes o incorrectes.

En aquells enviaments en els quals l’adreça de lliurament facilitada pel client sigui incorrecta o incomplerta i això impliqui un cost afegit en el reenviament, a causa de la devolució del paquet per part del transportista o d’un canvi d’adreça, es cobrarà al client les despeses d'enviament.

Article 5. Devolucions.

No s’acceptarà cap devolució passats 14 dies des de la data de recepció del material comprat ni sense acord previ de la nostra part.

No s’acceptarà la devolució d’aquells productes que no estan en stock en el moment de la compra i que per tant han estat demanats al proveïdor especialment per al client.

No s’acceptarà la devolució de cap classe de comandament a distancia de tipus universal, el comprador assumeix el risc de que el comandament no pugui valer per al seu model d’aparell.

Per realitzar una devolució, s’ha de sol•licitar per correu electrònic i la comanda retornada ha d'anar acompanyada del codi RMA que l'empresa facilitarà al client quan sol·liciti la devolució. Una vegada se li hagi donat la conformitat de l’acceptació de la devolució al client, aquest disposa de 14 dies per fer-nos arribar l’article en qüestió, passat aquest període de temps l’article serà rebutjat. Tota devolució ha d’anar acompanyada de la factura de compra, en cas contrari no es procedirà a fer la devolució i es tornarà a enviar l’article al client. El material ha d’estar en perfecte estat, sense haver estat utilitzat i amb els embolcalls originals també en perfecte estat.

En cap cas es retornarà l’import corresponent a les despeses de transport, ni els del cost del contra reemborsament si la comanda ha estat realitzada amb aquesta modalitat de pagament.

Les despeses de devolució de l’article aniran a càrrec del client.

En aquelles comandes enviades a les Illes Canaries, Ceuta i Melilla, el client asumeix el risc de que sota cap concepte es retornaran les despeses ocasionades pels tràmits d'aduana, les quals sòn aliens a nosaltres.

En els casos en que s’hagi realitzat la compra d’un material el qual després resulti estar descatalogat i amb el stock esgotat, el comprador tindrà dret a la devolució de l’import de la comanda i a la anulació de la mateixa.

Per a aquelles devolucions a petició del client i de la cual el motiu sigui aliè a Mandis Shop S.L. es descontarà a l'import a retornar, en concepte de les despeses bancàries que la empresa ha de pagar per les esmentades operacions, la següent quantitat:

1,00 euro si la devolució es fa a la tarjeta mitjançant la qual es va fer el pagament.

2,00 euros si la devolució s'ha de fer per transferència bancària.

Article 6. Preus de venda.

Els preus de venda vàlids són els mencionats en les comandes acceptades. Els preus aplicables són els que estan en vigor en el moment de fer la comanda.

Article 7. Modalitats de pagament.

Existeixen tres possibles formes de pagament:

Article 8. Termini de lliurament.

El termini de lliurament del material que estigui disponible al nostre magatzem és de 72-96 hores, sempre que la comanda i llur pagament hagin estat fets abans de las 4 de la tarda. En els casos del pagament fet per transferència serveix com a comprovant de pagament, per poder enviar la mercaderia el mateix dia, el justificant de la transferència bancària enviat per correu electrònic abans de les 16:00 hores.

Pels articles que no estiguin disponibles en stock el termini de lliurament que apareix a la pàgina web és un termini estimat, el qual pot variar en funció de la disponibilitat del proveïdor.

Article 9. Productes promocionals gratuïts.

Queden exclosos de la garantia aquells articles que de forma promocional puguin lliurar-se al comprador sense cost i en el cas de no complir amb les especificacions del producte, el comprador no tindrà dret a fer cap reclamació sobre aquest article.

Article 10. Garantia dels productes.

Excepte estipulació contrària, la garantia dels comandaments es de 2 anys i només cobreix els defectes de fabricació. No es podrà recórrer a la garantia en els casos en que el comandament hagi sofert cops per caigudes, hagi estat mullat per qualsevol líquid, presenti el més petit cop en la carcassa del comandament, s’apreciï símptomes de desgast o en el que s’hi apreciï símptomes d’haver estat manipulat. La garantia comença a tenir efecte a partir de la data d’enviament i està exclusivament limitat a la reparació del comandament o a la substitució per un altre comandament igual o equivalent. Les despeses d’enviament per la tramitació de la garantia aniran a càrrec del client mentre que les de devolució del comandament al client aniran a càrrec de l’empresa.

Article 11. Originalitat dels productes.

Tots els productes amb marca són originals del fabricant independentment de la serigrafia que pugui haver inscrita en el comandament i són tots nous. En aquells casos en que un comandament estigui descatalogat, s'enviarà un altre comandament equivalent del mateix fabricant.

Article 12. Comandaments de substitució.

Els comandaments de substitució són comandaments que compleixen amb totes i cada una de les funcions del comandament original, tot i que puguin fer-ho amb una combinació de tecles diferent a la comandament original. Estan preparats per ser utilitzats sense que s’hi hagi de fer res, no necessiten ser programats ni posar-hi codis manualment. En aquells casos en que un comandament original pugui servir per altres tipus d'aparells (com DVD, VCR, SAT, etc) de la mateixa marca, en el comandament de substitució només es garantitzen les funcions del comandament principal. S'entèn per comandament principal aquell que controla les funcions de l'aparell al qual acompanyava en el moment de la compra.

Article 13. Confidencialitat de les dades informàtiques.

Les informacions necessàries pel bon funcionament del procés estan gravades i totes les informacions personals són totalment confidencials.

Buscar comandaments a distància
i
Opcions de cercashow
Catàleg de Productes
Explora un món de possibilitats amb el nostre ampli catàleg de comandaments a distància. Tenim una selecció impressionant que abasta una gran varietat de marques i aparells electrònics. Amb una àmplia gamma d'opcions per triar, trobaràs el comandament ideal per controlar tots els teus dispositius. Descobreix la comoditat i la facilitat de controlar els teus aparells amb els nostres comandaments de confiança. Deixa que la màgia de la tecnologia transformi la teva experiència de control!Comandaments a distància online
Aire Condicionat
Comandaments a distància per a totes les marques d'aire condicionat Aire Condicionat
Copyright © Mandis Shop 2024
Contacte Vol ser distribuïdor? Descarregar factura Comentaris de clients Condicions Generals de Venda Política de privacitat i cookies Formes de Pagament Enviaments Seguiment d'enviaments Retornar un article Formulari de desistiment Versió per mòbils