Si no queda satisfet pot retornar el producte

El client té la possibilitat de retornar un producte comprat sempre que es compleixin les següents condicions:

El plaç per sol·licitar la devolució sigui inferior a 14 dies després de la data de recepció del producte.

La devolució ha de ser sol·licitada previament a Mandis Shop S.L. mitjançant correu electrònic i la comanda retornada ha d'anar acompanyada del codi RMA que l'empresa facilitarà al client quan sol·liciti la devolució.

Un cop s'hagi donat la conformitat d'acceptació de devolució al client, aquest disposa de 14 dies per fer-nos arribar l'article a retornar, passat aquest període de temps l'article serà rebutjat. Tota devolució ha d'anar acompanyada de la seva factura de compra, en cas contrari no es procedirà a la devolució i es tornarà a enviar l'article al client. Tant el material com els embalatges originals han d'estar en perfecte estat.

Les despeses de devolució de l'article aniran a càrrec del client.

Les despeses de devolució de l'article aniran a càrrec del client.

Queden exclosos d'aquest tipus de devolució:

Aquells productes que no estan en stock al moment de la compra i que per tant s'han demanat al proveïdor especialment pel client.

Els comandaments a distància de tipus universal. S'entèn per comandament universal aquells que no són ni originals ni equivalents o de substitució. El comprador assumeix el risc de que el comandament no funcioni pel seu model d'aparell.

Tancar